Εγγραφή

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

- Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα, usb stick πρακτικών και πιστοποιητικό παρακολούθησης) 
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
- Είσοδο στην έκθεση
- Διαλείμματα καφέ
- Εναρκτήρια Τελετή και Δεξίωση Υποδοχής
*Για Φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή εγγράφου πιστοποίησης σπουδών.