51 Esne Congress Logo

15-18 Μαίου, 2024 / ΝΑΞΟΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Νάξου
Σχολή Ουρσουλινών

Τελευταία και οριστική
παράταση υποβολής εργασιών:
Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) σας προσκαλούν στο 51ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στηνπανέμορφη και φιλόξενη Νάξο από 15 έως 18 Μαΐου 2024.

Σήμερα, με τη ραγδαία αύξηση των αναγκών φροντίδας υγείας, οι νοσηλευτές ως τα βασικότερα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, καλούνται να προασπίσουν και διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών της χώρας μας. Οι συνεχείς εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και οι αυξανόμενες ανάγκες στο χώρο της υγείας απαιτούν η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα να βασίζεται σε τεκμηριωμένες πρακτικές. Τα Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια του ΕΣΝΕ συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση τεκμηριωμένης νέας γνώσης, διευρύνουν τους επιστημονικούς ορίζοντες του νοσηλευτή, τον ευαισθητοποιούν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην κλινική πρακτική, βελτιώνουν τη φροντίδα υγείας αλλάζοντας πρακτικές του παρελθόντος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ώριμης, κριτικής και επιστημονικής σκέψης.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, που στοχεύει το φετινό συνέδριο του ΕΣΝΕ, πιστεύουμε ότι θα προσφερθούν ανεξάρτητα σε όλους τους νοσηλευτές και θα αποτελέσουν εφόδια για την άσκηση της νοσηλευτικής και της παροχής καλύτερης ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς. Ένα από τα βασικότερα καθήκοντα των νοσηλευτών, όπως και όλων των επαγγελματιών υγείας είναι ο συνεχής αγώνας για την κατάκτηση των νέων δεδομένων της επιστήμης που υπηρετούν, προκειμένου να επαυξήσουν, να διατηρήσουν και να ανακτήσουν την υγεία των συνανθρώπων τους.

Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση, ότι το ετήσιο αυτό Συνέδριο με τον θεσμικό του χαρακτήρα έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων των νοσηλευτών της χώρας μας, ως δραστηριότητα κορυφαίας σημασίας για τα τεκταινόμενα της νοσηλευτικής. Παρέχει ακόμη την ευκαιρία για εκπλήρωση στόχων και προσδοκιών καθώς και προβληματισμό αναφορικά με τον ρόλο των νοσηλευτών οι οποίοι θα πρέπει να είναι θωρακισμένοι με ιδιαίτερες γνώσεις και μεγάλες ικανότητες και δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υγείας του κοινωνικού συνόλου, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις σύγχρονες τάσεις.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου προβλέπεται να καλύπτει το σύνολο εκείνων των παραμέτρων και παραγόντων που θα αναδεικνύουν την δύναμη των νοσηλευτών και της εγγύησης που δίνουν με την παρουσία τους στους επιμέρους τομείς των υπηρεσιών υγείας. Είναι βέβαιο ότι και από το Συνέδριο αυτό θα προκύψει εμπλουτισμός των γνώσεων αλλά και γόνιμος προβληματισμός αναφορικά με την ετοιμότητα των νοσηλευτών και των υπηρεσιών φροντίδας για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών υγείας.

Με αυτό το σκεπτικό καλούνται όλοι οι Νοσηλευτές σε δυναμική συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Η συνένωση των ατομικών και γενικών προσπαθειών μας σε ένα μεγάλο υπερατομικό σκοπό θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των επιθυμητών μας στόχων. Για να συνεχίσουμε όμως, να επιτυγχάνουμε στο έργο μας εκτός από την άρτια επιστημονική γνώση απαραίτητη είναι η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας καλούμε να συμμετάσχετε στο 51ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο και να επωφεληθείτε από το επιστημονικό του πρόγραμμα. Με σύμμαχο την αισιοδοξία και την ελπίδα πιστεύουμε, ότι και εφέτος στη όμορφη Νάξο θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμη πετυχημένο Συνέδριο.

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Δρ. Ελένη Κυρίτση

Δρ. Σοφία Ζυγά

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Τελευταία και οριστική παράταση υποβολής εργασιών :
18 Μαρτίου 2024

Λήξη Προθεσμίας Early Registration:
έως 20 Μαρτίου 2024

Παρακαλούμε για κράτηση Πακέτου Μετάβασης & Διαμονής επικοινωνήστε στα:
+30 2299440961
a.dr@zita-congress.gr
Δρίτσα Αιμιλία

icn-member